Město Strakonice se v letošním roce účastnilo třetího ročníku soutěže Aktivní obec 2019 propagující sběr elektrozařízení v červených kontejnerech. Strakonice obsadily v rámci Jihočeského kraje první místo. 

Cílem soutěže je zvýšení povědomí občanů o nutnosti třídění a odděleného odkládání vysloužilých drobných elektrozařízení v rámci zpětného odběru.

REKLAMA

Současně za každé kilo vysloužilého elektroodpadu odloženého do stacionárního kontejneru získala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR jednu korunu. V rámci soutěže byla hodnocena výtěžnost sběru, propagace zpětného odběru v červených kontejnerech na webu města a v tisku, dále pak navýšení průměrné výtěžnosti na 1 obyvatele a také zapojení alespoň jedné ZŠ do projektu Recyklohraní.

Město Strakonice jako vítěz soutěže získalo od společnosti Asekol a.s., finanční dar ve výši 3 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou dále vynaloženy do osvětových projektů města Strakonice. Konkrétně na osvětu tříděného sběru odpadů v podobě informačních tabulí ke stanovištím kontejnerů. 

V souvislosti s likvidací odpadů zvažuje vedení města pro příští rok projekt tzv. železných víkendů. Obyvatelé města budou moci zanechat železný odpad před svými nemovitostmi a následně bude svážen do sběrného dvora. 

O této službě budou obyvatelé včas informováni.

REKLAMA