Rada města vyhlásila záměr na snížení nájemného z důvodů negativních dopadů vládních proticovidových opatření na provoz předzahrádek a to až do konce letošního roku. 
Ze zákona musí být záměr vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, poté bude návrh znovu předložen radě města ke schválení a budou zhotoveny dodatky nájemních smluv. 

Cílem rozhodnutí je zmírnění důsledků, se kterými se místní podnikatelé v oblasti gastro musí potýkat. I nadále totiž není návštěvnost restaurací na původních – předcovidových číslech, lidé se i přes strmě padající covidovou křivku obávají nákazy.
„Proto chceme za město, jako majitele pozemků, na kterých jsou předzahrádky umístěny, pomoci podnikatelské sféře v našem městě,“ vysvětluje starosta Břetislav Hrdlička.
Snížení nájemného se plánuje ve výši 100 % ceny nájmu, a to za podmínky, že nájemce předloží pronajímateli platnou smlouvu o využití systému zavedeného městem Strakonice pro nakládání s tříděnými složkami komunálního odpadu nebo platnou smlouvu o předávání komunálního odpadu oprávněné osobě.
Celkem se jedná o sedmnáct nájemních smluv u kterých budou sníženy náklady za pronájem. 

REKLAMA

 

REKLAMA