Majitelé kulturních památek mohou žádat o dotaci na jejich obnovu. Žádosti o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 přijímá odd. dotací jabloneckého magistrátu od 9. července do 27. září.

 

REKLAMA

„Vlastníci kulturních památek, které se nachází v jablonecké městské památkové zóně, mohou prostřednictvím města získat na jejich obnovu dotaci poskytovanou Ministerstvem kultury,“ říká Markéta Spurová z oddělení dotací a dodává, že ministerská dotace může činit až 50 % z celkové částky, město se podílí 10 %.

„Dotace jsou určené pouze na úhradu nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky,“ připomíná náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha.

Žádosti o zařazení do programu Ministerstva kultury na rok 2019 včetně povinných příloh lze podávat na oddělení dotací od 9. července do 27. září do 14 hodin.

Statutární město Jablonec nad Nisou poskytuje ze svého rozpočtu finanční podporu i majitelům nemovitostí v městské památkové zóně, které nejsou nemovitou kulturní památkou a nevztahuje se na ně možnost žádat o dotaci na Ministerstvu kultury. „Máme zájem na tom, aby Jablonec byl pěkným a upraveným městem. Městská památková zóna zabírá poměrně rozsáhlé území. V roce 2016 jsme zavedli nový městský dotační program, který je určen právě pro majitele nemovitostí v této zóně, které ale nejsou památkou. Ukazuje se, že to byl krok správným směrem,“ konstatuje primátor Petr Beitl.

REKLAMA