Zajímá vás, jak ušetřit ve své domácnosti nebo firmě energii? Pak sledujte speciál našeho portálu věnovaný právě úsporáv energie a jejich efektivního využívání. Speciál ÚSPORY ENERGIE přinášíme ve spolupráci s internetovým portálem www.energytv.cz

energy.tv_FINAL_Custom

Energy TV je jedinečný projekt ve světě českého internetu a televize. Multimediální internetový portál se zaměřuje na oblast využívání nejrůznějších druhů energie a její úspory v souvislosti s moderním životním stylem. Energy TV přináší důležité informace také z ekonomického sektoru, který souvisí s využíváním energie. Informace, které čtenářům a divákům nabízíme, reflektují moderní životní styl a ukazují moderní trendy v oblasti úspor energie.

SPECIÁL Úspory energie

 1. vodne stocne cenaStředočechům teče z kohoutků  špičková pitná voda. A co víc – každý  z nich si může on-line ověřit, jak kvalitní vodu pije. Umožňuje to mapová aplikace na webu Středočeských vodáren, a.s. (SVAS). 


  SVAS dodávají pitnou vodu pro 285 000 obyvatel okresů Kladno, Mělník, Praha – západ, Praha – východ a také okrajových částí okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Surovou vodu pro další úpravu získávají převážně z velmi kvalitních podzemních zdrojů, bohatých na minerály (Mělnická Vrutice či Liběchov). Výsledná pitná voda je tedy díky minerálům nejen tvrdá, ale hlavně výborně chutná. 

  Kvalitu vody nepřetržitě sleduje útvar laboratoří pitných a odpadních vod. Z výsledků jeho dlouhodobé práce vyplývá, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje jak národním, tak i evropským standardům. 

  Majitelem středočeské vodárenské infrastruktury (tzn.  potrubí i  úpraven a  čistíren)  je společnost Vodárny Kladno – Mělník, a. s. SVAS tak ve spolupráci s ní provozují 2 349 km vodovodních řadů, 879 km kanalizačních řadů, 43 čistíren odpadních vod a jednu úpravnu vody. 

  Vlastník infrastruktury klade velký důraz na nepřetržitou údržbu a průběžné opravy celé sítě. Aktuálně například probíhá velká oprava shybky přivaděče po řekou Labe. To jsou v podstatě dvě velké trubky, které vedou pod  korytem řeky a přivádí denně 30 milionů litrů vody pro celé Mělnicko a Kladensko. Jde o náročnou stavbu ve velmi nestandardních  podmínkách a vodohospodáři se jí věnují opravdu naplno. 

  SVAS si uvědomuje, jak klíčová je v dnešní době i  bezpečnost vody – kvůli nestabilní geopolitické situaci, ale i kvůli klimatickým výkyvům. Proto spustila v rekonstruované nepoužívané věži kladenského vodojemu nejmodernější dispečink, který umí extrémním situacím nejen čelit, ale do jisté míry je i předvídat. Vodohospodáři ve středních Čechách jsou tedy připraveni na sucho i povodně. Součástí high‑tech pracovišť věže je i  centrum kybernetické bezpečnosti, jež dokáže chránit citlivou infrastrukturu i data uživatelů před množícími se útoky digitálních pirátů. 

  Ve věži vodojemu lidé najdou i  expozice  o výrobě pitné vody a čištění vod odpadních  a také o životě a přírodě kolem vodních toků. Moderní vodohospodářství znamená totiž i velmi intenzivní ochranu životního prostředí a podporu druhové rozmanitosti biodiverzity. I proto dnes zřizují SVAS například broukoviště a pítka pro zvěř v jímacích územích svých zdrojů vody. Velkou popularitu si rovněž už vydobyly zavlažovací vaky pro stromy. Ve spolupráci s  vlastníkem a samosprávami měst a obcí instaluje SVAS tyto vaky například v Kladně, Kralupech nad Vltavou, Mělníku, Neratovicích a dalších obcích.  

  SVAS chce postupně opatřit těmito vaky obecní zeleň všude tam, kde má tento způsob zavlažování smysl.

 2. vodomerDne 10. 5. proběhlo jednání zástupců SOVAK ČR, MZe, UNMZ, ČMI a spol. XYLEM ve věci ověřovacích lhůt vodoměrů. Iniciací tohoto jednání byl ztížený stav provádění revizních výměn vodoměrů vzhledem k opatřením proti SARS CoV-2 a nové poznatky v oblasti smartmeterů a smart meteringu.

  Celý článek...

 3. Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS), tedy 458 měst a obcí v severočeském regionu, se sešli v Teplicích na řádné valné hromadě. Rozhodli o tom, že zisk společnosti bude opět investován do obnovy vodárenské infrastruktury.

  Celý článek...

 4. vodne stocneZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém červnovém jednání schválilo Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bude memorandum projednávat na svém zasedání 24. června 2021.

  Celý článek...

 5. foto egd cviceni egtvSérie záchranných cvičení, na nichž spolupracují energetici a hasiči, pokračuje. Po cvičení ve Zlínském a Jihomoravském kraji si tentokrát vyzkoušeli záchranu zraněného pracovníka ze stožáru velmi vysokého napětí hasiči-lezci z Kraje Vysočina. Koncepce cvičení vycházela ze situace, která se může pracovníkům EG.D provádějícím údržbu stožáru stát. Simulovaná situace byla jednou z variant dvoudenního společného praktického výcviku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a pracovníků z distribuční společnosti EG.D.

  Celý článek...

 6. Kladno zavlazovaci vaky egtv ikonaDalších 350 zavlažovacích vaků instalují Středočeské vodárny a.s. za přímé pomoci starostů ke stromům v ulicích středočeských měst a obcí. Jde o pokračování loňské zkušební akce, kdy se vaky u městské zeleně testovaly.

  Celý článek...

 7. vodne stocne

  Hirzova fontána, Ukradené volavky, Chlapec se žábou, Žena u vody nebo třeba Vodní hrátky. I přes karanténní opatření ožívá v těchto dnech jedenáct vodních prvků na různých místech Českých Budějovic. Zaměstnanci společnosti ČEVAK a.s., která spravuje vodohospodářský majetek krajského města, je začali postupně uvádět do provozu tento týden.

  Celý článek...

 8. voda

  Středočeské vodárny, a. s. (SVAS) v této kritické době myslí i na bezpečnost hlavy státu, prezidenta ČR. V regionu zásobovaném SVAS se totiž nachází i strategicky významný objekt – zámek v Lánech, který je využíván prezidentem ČR. A právě vodojem v Lánech bude dalším, který vodohospodáři vybaví speciálním vzduchovým filtrem s vlákny stříbra a aktivního uhlí, který spolehlivě zamezí průniku kontaminace vzdušnou cestou do akumulace pitné vody. Podobné filtry jsou již instalovány na několika středočeských vodojemech.

  Celý článek...

 9. nove trubky kladno enegNejvětší vodárenská investice v Kladně, které má zabezpečit kvalitní pitnou vodu pro obyvatele města a okolních obcí pro příštích padesát let, vstupuje letos do své vrcholné fáze. V letošním roce projde opravou klíčový vodovodní uzel na křižovatce ulic Wolkerova a Železničářů v Kladně, kam ústí jeden z hlavních přivaděčů z největšího vodojemu vodárenské soustavy KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník) Kožova hora. Na přelomu letošního a příštího roku pak bude tento přivaděč rekonstruován. 

  Celý článek...

 10. vodaAsociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury (AVPVI) vítá rozhodnutí ministra zemědělství Miroslava Tomana zřídit samostatný dotační program na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav ve výši bezmála půl miliardy korun. Zároveň upozornila, že je třeba tento konkrétní program udržet dlouhodobě tak, aby mohly být rekonstruovány všechny přivaděče a propojeny vodárenské soustavy v celé republice. 

  Celý článek...

REKLAMA