REKLAMA

Na základě žádosti fyzické osoby město Strakonice souhlasí s využitím plochy zdi u čajovny Pod stolem na Velkém náměstí. Připravovaný projekt je zaměřen na výtvarné ztvárnění graffiti a moderního street artu a bude realizován ve spolupráci s žadatelem a pedagogem ZUŠ Strakonice.

Město Strakonice stejně jako jiná města se potýká se sprejery, kteří ničí majetky jak ve vlastnictví města, tak v soukromém vlastnictví. Dle vyjádření architekta města je předmětná zeď spíše estetickou závadou a v úvahách o budoucí podobě západní části náměstí se s ní nadále nepočítá. Z tohoto pohledu se tedy využití zdi na legální graffiti nabízí.  

REKLAMA

Zapůjčení zdi na tyto účely je podmíněno zodpovědností žadatele za údržbu předmětné plochy.

Město Strakonice vyhradilo pro účely graffiti plochy a to oba podchody směrem k Podskalí, podchod směr Jezárky a zeď u skate parku Na Křemelce. V poslední době se množí případy sprejerství mimo tyto určené plochy. Město Strakonice se rozhodlo vyčlenit finanční prostředky, které nebyly vyčerpány jako odměna za pomoc při dopadení pachatele, který v loňském roce poškodil sochu Dorotky na Podskalí. Tyto finanční prostředky ve výši 10 000 Kč na základě rozhodnutí rady města budou použity jako odměna za poskytnutí informací vedoucí k odhalení pachatele, který ve Strakonicích masivně poškozuje majetek města i soukromých osob nevhodnými nápisy Guc Boss.   

 

REKLAMA