REKLAMA

Budovy strakonických sportovišť procházejí bezpečnostními prohlídkami, které zjišťují statické vlastnosti střešních krytin. Mezi aktuálně řešené stavby patří tribuna sportovního areálu v ulici Máchova. 

REKLAMA

V současné chvíli je tribuna uzavřena pro veřejnost a vzhledem k nutným opravám, které vyplynuly ze statického posudku, město Strakonice rozhodlo o neodkladném vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu zastřešení tribuny sportovního areálu. Předmětem veřejné zakázky budou stavební úpravy, popřípadě náhrada stávajících nosných konstrukcí tribuny. 

Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce je září 2019 a ukončení prosinec letošního roku. Celková předběžná cena je vykalkulována na více než 3 000 000 Kč. Jediným hodnotícím kritériem při výběru dodavatele stavby bude nejnižší nabídková cena díla. 

Zájemci o dodavatele díla mohou zasílat nabídky na Městský úřad Strakonice do 9. července 2019. 

Město Strakonice zahájilo revize jednotlivých budov sportovních areálu již v roce 2017 a nadále v nich pokračuje. Revize budov byly dlouhodobě zanedbávány a současné aktivity vedení města řeší po léta opomíjenou údržbu

REKLAMA